Ecotect Screenshots

•23. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Her ses den kumulative solmængde på pladsen over en et års periode

Reklamer

Ecotect -> Excel -> Rhinoscript

•22. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Udfordring: At få information fra analyse i Ecotect ud i et format vi kunne importere til Rhinoscript og bruge værdierne derfra.

I dette tilfælde er der lavet analyse i Ecotect om hvor meget sol der er på pladsen.

Numerisk værdi exporteret fra Ecotect til Excel

 

Værdier i Rhino lavet til cirkler giver billede at hvor på pladsen der er mest sol

3D projektion på bygninger

•19. oktober 2010 • Skriv en kommentar

http://www.toxel.com/inspiration/2010/10/18/3d-projections-on-buildings/

Tidsplan

•18. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Fokuspunkter og Problemstillinger

•12. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Fokuspunkter

a)      Kritisk tilgang til DD som arbejdsmetode

b)      Lokale forhold

Problemstillinger

Kritisk tilgang til DD som arbejdsmetode

Hvordan kan digitale design metodikker udnyttes i arbejdsprocessen, og samtidigt sikre at designprocessen og til sidst outputtet primært kontrolleres af designeren, og ikke udelukkende computeren.

Hvordan arbejdes der hen imod en standardisering af elementer, som ville være produktionsbesparende.

Hvordan implementeres materialers egenskaber i scripting, således at konstruktionsdelen kobles på projektet.

Hvordan sikres der et realiserbart output i forhold til konstruktionsmæssig og økonomisk karakter.

Hvordan arbejdes der med funktionelle prototyper, i fuld skala.

 

Lokale forhold

Hvordan udnyttes de faste site parametre; topologi, miljøforhold, historie, fast bebyggelse til projektets fordel?

Hvordan tilgodeses den valgte målgruppes ønsker, og hvordan vægtes disse, i forhold til kommunens økonomiske rammer.

Hvordan skabes en samlet identitet mellem Kirketorvet og Budolfitorvet, således sitet fremstår som en helhed.

Hvordan løses parkeringsudfordringerne realistisk, således at det ikke bliver problematisk for kommunen og aalborgs borgere.

 

Fokuspunkter

•11. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Fokuspunkter Beslutning (Ramme)

Bidragelse (Parametre)

Digital Design som arbejdsmetode (Kritisk)

– Kritisk tilgang til det endelige udtryk og kompleksiteten heraf

Lokale forhold

– Topologi

– Genkendelighed/Identitet

– Borgerinddragelse

– Bysnit højder

– Historie (identitet)

Realiserbart

– Konstruktion

– Kommune økonomi

Standardisering af elementer (økonomisk faktor)

Materiale egenskaber i script

Følgende to punkter bruges til et afsnit om læringsmål:

Balance mellem læringsmål og kommunens/borgernes ønsker

Definer begrænsning af detaljeringsgrad

ultra EXTREME INITIERENDE PROBLEM FORMULERING

•11. oktober 2010 • Skriv en kommentar