SuperFlex

•11. oktober 2010 • Skriv en kommentar

http://www.superflex.net/projects/freebeergames/index.shtml

Reklamer

Budolfi Torv

•7. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Hovedprojektvejledning

•6. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Hovedprojektets vilkår

Program laves for at skabe et godt fundament og sikre linjer for projektet for at undgå frustrationer og usikkerhed.

Projektet delt i 3 faser: Programmering, konceptudvikling og konceptdetaljering

Til formål at gøre forløbet overskuelig.

Hver fase afsluttes med henholdsvis to statusseminarer og eksamen

Kan være en idé at lave individuelle milepæle for at lave jævn arbejdsbelastning gennem projektet.

Projekter i Digital Design

” I en helhedsplan for Aalborg Midtby (2004) er der beskrevet en vision for opgradering af Budolfi Kirkes nærarealer, dels ved at anlægge en byhave ved kirkens østlige ende og dels ved at renovere og forskønne forpladsen mellem kirken og posthuset. Det er samtidig visionen at udvide gågaden Algade frem til posthuset. For de omkringliggende gader – Vingårdsgade, Algade, Budolfi Plads og Jernbanegade – er det intentionen at trafik-fredeliggøre gaderum, plante træer samt generet højne kvaliteten i belægning og byudstyr.”

Ved brug af site parametre som sollys, vind, nedbør, trafik, flow, støj osv. Skal der dannes simple algoritmiske strukturer.

Opgaver i projektet:

• Opgave om at mappe budolfi området for at få stedsspecifikke parametre

• Opstille simple generative diagrammer

• Forstå hvad en algoritme er

• Konstruere simple algoritmer

• Inddrage parametre i algoritmen

• Fysiske modeller og prototyper der kan afprøve potentialer fra computeren

Henvender sig ikke til skala men undersøgelse i nye tilgange til formgenerering

10.05 Program Map

•5. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Aalborgs Kulturelle Centrum

•5. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Aakropolis

•5. oktober 2010 • Skriv en kommentar

Urban Scene

•5. oktober 2010 • Skriv en kommentar